Bahar Boutique Hotel | Thessaloniki
Colorful strip icon

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή / και συμφωνώντας με αυτήν τη Δήλωση, π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής σας σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε ότι θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

Η συγκεκριμένη δήλωση απορρήτου, διασφαλίζει τη δέσμευση μας ότι θα διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκεκριμένη δήλωση περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων οι οποίες αφορούν τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τους πελάτες και τους επισκέπτες μας.

Οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει στη συγκεκριμένη δήλωση θα βρίσκεται σε αυτή τη σελίδα.


Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος προς την επιχείρηση (Ξενοδοχείο BAHAR ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) είναι εμπιστευτικές και η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή να ανακατασκευαστούν.

Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.


Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Για την περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικών καρτών ή καταθέσεων δεν έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κατάλληλης σύνδεσης των Τραπεζών μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών.


Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

Το Ξενοδοχείο (ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) συλλέγει αποκλειστικά τα δεδομένα που παρέχονται απευθείας σε εμάς από επισκέπτες της ιστοσελίδας μας που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής (GuestRegistrationCard).

Η επιχείρηση έχει από το Νόμο υποχρέωση τήρησης των στοιχείων αυτών.

Οι πληροφορίες που διατηρούμε στο σύστημα μας είναι οι ακόλουθες:
• Όνομα & Επίθετο
• Χώρα & διεύθυνση διαμονής
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Τηλέφωνο επικοινωνίας

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από αεροπορικές εταιρίες, την κάρτα πληρωμής και άλλους συνεργάτες, από τις υπηρεσίες κοινωνικών μέσων σας που είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις σας σε τέτοιες υπηρεσίες, καθώς και από άλλες πηγές τρίτου μέρους που νομίμως δικαιούνται να μοιράζονται τα δεδομένα σας μαζί μας. Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες (και ενδέχεται να προσθέσουμε αυτές τις πληροφορίες στις άλλες πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.


Ευαίσθητες πληροφορίες

Ο όρος «ευαίσθητες πληροφορίες» αναφέρεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, γενετική πληροφορία, ποινικό υπόβαθρο και οποιαδήποτε βιομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για ο σκοπός της μοναδικής αναγνώρισης. Σε ορισμένες χώρες, οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας, τα δεδομένα τοποθεσίας και οι πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφα ταυτότητας θεωρούνται επίσης ευαίσθητες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, δεν συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες εκτός εάν προσφέρονται εθελοντικά από εσάς ή εκτός εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα υγείας που παρέχονται από εσάς για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας (για παράδειγμα, παροχή πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες).


Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε ορισμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, των στοιχείων πληρωμής και, σε ορισμένες χώρες, των ταξιδιωτικών εγγράφων, προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας. Η παράλειψη παροχής αυτών των πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να επεξεργαστούμε την κράτησή σας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής και εξατομίκευσης των υπηρεσιών που ζητάτε και περιμένετε από το ξενοδοχείο μας, για να σας προσφέρουμε το αναμενόμενο επίπεδο φιλοξενίας, καθώς και τις προωθήσεις πωλήσεων και όπως εκτίθεται κατωτέρω με περισσότερες λεπτομέρειες. Θα συλλέξουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία και μπορείτε να ανακαλέσετε ώστε να σταματήσετε τη λήψη ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού ανά πάσα στιγμή.


Προστασία Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ακολουθούμε όλες τις τεχνικές, φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ηλεκτρονικά και μη.

• Δεν θα πουλήσουμε, δώσουμε ή ανταλλάξουμε ποτέ τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους χωρίς την έγκριση σας ή αν υπάρξει νομικός λόγος για να συμβεί κάτι τέτοιο.

• Θα κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρειάζεται. Από τη στιγμή που δεν τις χρειαζόμαστε θα διαγραφούν από τα αρχεία μας σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές.

Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπει ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679.


Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες σελίδες. Εάν μεταφερθείτε σε τρίτη ιστοσελίδα πατώντας σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Συνεργάτες/ Άλλες Εταιρείες

Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους μόνο σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κυρίως για νομικούς ή φορολογικούς σκοπούς.


Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων σας

Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς και, αν χρειαστεί, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων και / ή να ζητήσουμε να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε, να διαγράψουμε , ή / και να διακόψετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενημερώσεις και αλλαγές εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και όπως απαιτείται από το νόμο.

Αν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για εσάς είναι λάθος ή ελλιπής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν θέλετε να γίνει πλήρη διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που αναλύονται παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω διαπροσωπικού μηνύματος στο e-mail: info@baharhotel.gr.

Bahar Boutique Hotel half anise